Vision

 Safe2Trade’s vision er at blive Danmarks førende handelsplatform for privat samhandel, hvor sikkerhed og gennemsigtighed i den private handel gør, at svindel og bedrageri i privat samhandel umuliggøres. Visionen er altså, at Safe2Trade i fremtiden fjerner alt svindel og bedrageri i privat samhandel. 

Mission

Safe2Trade stiller en handelsplatform, som stilles til rådighed for privatpersoner således, at hver enkelte bruger af Safe2Trade opbygger sit eget sælgerbrand, hvor brugeren kan identificeres og der ligger en brugerhistorik i de tidligere handler, således, at jo stærkere sælgerbrand jo mindre ønsker sælgeren at ødelægge sit brand ved at snyde i en handel – Dermed et sikkert sted at handle. Endvidere skaber vi gennemsigtighed, ved at en besøgende bruger kan se sælgeres igangværende handler, samt tjekke om der er overensstemmelse mellem Safe2Trade-profilen og Facebook- samt Instagram-profilen. Når sælgeren har accepteret handlen, frigives oplysninger som: telefonnummer og adresse – så køberen kan finde frem til sælgeren, hvis sælger handler i strid med almindelig hæderlighed mm. Hermed kan det konkluderes/formodes, at dem der vil svindle, ikke befinder sig på Safe2Trade, og dermed vil Safe2Trade være et sikkert sted at handle. Produktet registreres hos os, og vi vil kunne finde tilbage til sælgeren – dermed fjernes/begrænses handel med hælervarer, hvilket er en sidegevinst, idet jo sværere det er af videresælge hælervarer jo mere begrænses tyveri. Jo flere oplysninger om sælgeren jo større sælgerbrand, og jo større sandsynlighed for en sikker handel.

God handelsskik

Safe2Trade bidrager til god handelsskik, på den måde, at sælgeren sætter sit sælgerbrand på spil i hver handel brugeren foretager. Dette vil skabe den gode handel, hvor sælgeren opfordres til at foretage en korrekt vurdering af stand og oplyse køberen om fejl og mangler, samt foretage rettidig levering af produktet, for ikke at modtage en god bedømmelse.

Gennemsigtighed

Brugeren kan skabe gennemsigtighed på Safe2Trade, idet brugeren kan offentliggøre sine oplysninger for brugere generelt, eller begrænse dette til kun at deles med brugere som der handles med. Endvidere kan hver bruger oprette forbindelse brugerens profiler på sociale medier – herunder Facebook og Instagram, så den besøgende køber, kan tjekke, om der er overensstemmelse mellem sælgerens Safe2Trade bruger og de tilkoblede sociale medier. Brugeren kan kun redigere sine personoplysninger én gang hvert kvartal, som gør, at en svindler ikke blot kan skifte identitet på siden hvis brugeren vælger at foretage svindel eller bedrageri. I fremtiden tilkobles endnu flere valideringsmåder, så gennemsigtigheden hele tiden optimeres og forbedres.

Én profil, ét sælgerbrand

Vi har på nuværende tidspunkt gjort, så det kun er muligt at oprette en profil for hver e-mailadresse samt telefonnummer, hvilket gør, at sælgeren ikke blot kan ”nulstille” sit sælgerbrand hver gang der foretages svindel, hvilket er med til at sikre, at sælgeren ikke gør dette i en handel på Safe2Trade. Fremtiden byder på flere valideringer, så det bliver sværere og sværere for sælgeren at ”nulstille”.